AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Ockelbo har högst åtgärdstakt

Ockelbo kommun är den som bytt ut eller åtgärdat störst andel av sina enskilda avlopp under 2014, vilket Aktionsgruppen Små Avlopp uppmärksammade på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

Hedersomnämnande gick till SMOHF (Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner) där flest avlopp åtgärdats under 2014. Även MittSverige Vatten fick hedersomnämnande för att de anslutit flest enskilda avlopp till kommunalt VA.

Aktionsgruppen små avlopp och pristagare
Fr v: Daniel Hedlund, VVS-fabrikanternas råd, Stefan Engblom, SMOHF,
Rickard Granath, Uponor, Cecilia Östlund, Sundsvall/MittSverige Vatten,
Axel Alm, FANN VA-teknik. Representant från Ockelbo saknas.

Priset delades ut av Aktionsgruppen Små Avlopp, ett samverkansprojekt mellan Maskinentreprenörerna, VVS-fabrikanternas råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

- De som driver små avlopps-branschen framåt är tjänstemännen på kommunen. De arbetar på, utan att ha tydliga påbud från nationellt och politiskt håll och därför vill vi hylla dem som gör ett bra jobb, säger Axel Alm, FANN VA-teknik och en av prisutdelarna.

Såhär såg topplistan ut över de kommuner med högst åtgärdstakt 2014:

1)      Ockelbo - här har 10,5 % av de enskilda avloppen åtgärdats under förra året.

2)      SMOHF (Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund)

3)      Nässjö