AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Gamla avlopp ska renoveras snabbare

Det finns alldeles för många dåliga gamla avlopp runtom i landet, och ombyggnaden går inte snabbt nog. Nu får kommunerna stöd för att fler husägare ska förmås fixa till sina dåliga miljösamveten.

– Vi har gett ut en vägledning för kommunerna som ska hjälpa dem att få tillsynen att fungera bättre, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt HaV bör åtgärdstakten på enskilda avlopp ligga på cirka 5% per år, till skillnad från dagens 1-2 %. Ett förslag som skulle kunna öka fastighetsägarnas motivation att åtgärda sitt avlopp är en avloppsskatt, där ägare till gamla avlopp får betala en större avgift, samtidigt som bidrag ges för ombyggen. Miljö- och energidepartementet tittar just nu på HaVs rekommendationer och departementet kommer att komma ut med ett förslag om ekonomsikt styrmedel framöver.

Läs artikeln i Aftonbladet

Läs mer om det förslag som just nu bereds av Miljö- och energidepartementet.

Såhär tycker 81 olika remissinstanser om förslaget.