AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset Sjöstjärnan dit du kan nominera en enskild person, organisation, förening, ett företag eller en kommun.

Priset delas ut till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av:

  • Lokalt engagemang.
  • God miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status.
  • Samarbete och samverkan mellan olika intressen som exempelvis kommun, areella näringar och ideella intressen.

Senast den 29 april ska du skicka in din nominering. Gör det nu!