AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Ny miljömyndighet föreslås

I slutet av 2013 startade Miljömyndighetsutredningen, en översyn av myndigheterna inom miljöområdet. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet, Miljöinspektionen, inrättas. Myndighetens huvuduppgift blir att bevilja tillstånd enligt miljöbalken. Vattenmyndigheterna föreslås flyttas till Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöinspektionen ska förutom att bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13-15 miljöbalken också bedriva tillsyn inom dessa områden samt svara för tillsynsvägledning till kommunerna. Ansvaret för dessa uppgifter ligger för närvarande hos Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna, men flyttas genom förslaget till den nya myndigheten.

Bakgrunden till utredningen är att man vill överväga vilken struktur som bäst kan svara mot dagens och framtidens miljömässiga utmaningar. Följande problem listas i en presentation av rapporten Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43

  • Regeringens styrning vag och inte tillräckligt operativ – men samtidigt detaljerad
  • Brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning
  • Miljöforskningen delvis oöverskådlig och svårtillgänglig
  • Utvärdering av miljömålen inte oberoende
  • Vattenförvaltningen – en udda organisation

Läs mer om miljömyndighetsutredningen