AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Samråd vattenförvaltning - svara senast den 30 april!

Samrådet gäller förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer respektive förvaltningsplan för de fem olika vattendistrikten. I dokumenten beskriver Vattenmyndigheterna hur man tycker att arbetet med vattenförvaltningen ska ske under den kommande sexårsperioden. Förutom de samrådsmöten som har varit runt om i landet, finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på hur vattenförvaltningen ska genomföras under perioden 2015-2021.

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner men även till den breda allmänheten som kan beröras indirekt genom statusen på våra vatten eller direkt genom någon av de föreslagna åtgärderna. Samrådet är bland annat till för att få en bred uppslutning kring åtgärdsprogrammet och är därmed en viktig del i förberedelsearbetet inför nästa cykel.

Hjälp till att bredda beslutsunderlaget utifrån dina kunskaper genom att lämna synpunkter! Ta del av hela samrådsunderlaget på Vattenmyndigheternas gemensamma webbplats. Här finns även anvisningar om hur man lämnar synpunkter. Det som står om avlopp i respektive handling hittar du enkelt genom att använda sökfunktionen.

Vattenmyndigheterna efterlyser samtidigt synpunkter på enstaka eller grupper av vattenförekomster, statusklassning, miljökvalitetsnormer och praktiska vattenförbättrande åtgärder. Eventuella synpunkter på detta kan lämnas in via ett särskilt webbformulär i VISS.