AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

VA Tour Sweden har intagit Sverige

Med sin turné med fyra stopp i vårt avlånga land är snart VA Tour Sweden avklarad. Besökta orter har varit Malmö, Göteborg, Stockholm och avslutning sker i Umeå den 29 april. Det är en gammal mässa i ny form där utställare för små avlopp i år bjudits in.

VA Tour Sweden
Foto: VA-Fakta

VA-guiden deltog på mässan i Stockholm den 21 april.  Företagen som ställde ut arbetade med ledningsnät, dagvattenhantering, pumpar, minireningsverk, slamavskiljare samt en hel del annan VA-teknik. Hallen var uppdelad så att besökarna lätt kunde hitta sina besöksmål – företag inom kommunalt VA eller enskilt VA, alla är en del av VA-branschen. De 23 företagen huserade i 28 montrar då vissa företag har produkter inom båda områden.

Patrik Ellis, BAGA
Patrik Ellis, BAGA Water technology. Foto: VA-guiden

Som ett komplement till utställningen hölls även ett antal korta föreläsningar som riktade in sig på besökarnas olika arbets- och intresseområden. VA-guiden representant satte sig ner och lyssnade på Patrik Ellis från BAGA som föreläste om kvalitetssäkring av små avlopp. Föredraget hade en inriktning mot anläggningsentreprenörer och innehöll bland annat tips så som:

  • Var kunnig inom de Allmänna råden (NFS 2006:7) 
  • Ha koll på konsumenttjänstlagen – du har ansvar i 10 år 
  • Utbilda dig för de produkter du anlägger
  • Håll koll på både fastighetens och fastighetsägarens förutsättningar – ibland är de inte helt samspelta.

Tidigare drevs mässan av VA-gruppen inom VVS-fabrikanternas råd och i år har man satsat och gått samman med intressegruppen Gruppen för små avlopp. Samtliga utställare är medlemmar i VVS-fabrikanternas råd, där ca 1/3 av medlemmarna utgörs av just VA-företag med fotfäste på både stora och små VA-lösningar och produkter. VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation.

Enligt uppgift är det inte ännu klart om det blir en VA Tour även år 2016.

Till mässans webbplats