AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

12 nya projekt för ökad avlopps-kunskap

Den 20 april 2015 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om vilka projekt om små avlopp som beviljats medel från havs- och vattenmiljöanslaget.

Vid årets utlysning fick myndigheten ta emot 21 projektansökningar. En särskild beredningsgrupp har granskat ansökningarna utifrån ett antal kriterier och beslutat att stödja 12 av projekten. Det totala bidragsbeloppet är 3 975 466 kr och projekten ska vara slutförda innan årsskiftet 2015/2016.

Läs på HaVs webbplats om vilka projekt som får pengar och vad de ska resultera i.

Projektägare är LTU, JTI, Chalmers, WSP, Miljösamverkan Halland, SLU och VA-guiden.