AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) har ställt en så kallad statsrådsfråga om "best practice" för fastighetsägares vatten- och avloppssystem. Szybers för bland annat fram att kommunen inte bör ha en monopoliserad huvudroll för att lösa avloppsfrågorna. Detta för att inte fastighetsägare ska tvingas till dyra anslutningsavgifter.

Lagen om allmänna vattentjänster kräver dock inte någon central lösning, menar Astrid Grinell, VA-guiden, i en kommentar till Cirkulation.

Läs artikeln i Cirkulation

Under 2015 driver VA-guiden det HaV-finansierade projektet Gemensamhetsanläggningar för VA. Lantmäteriet deltar och projektet kommer att diskutera och besvara frågor som:

  • Hur många gemensamhetsanläggningar (GA) för VA finns i Sverige?
  • Vilken potential har GA för VA att öka åtgärdstakten (koppling till 6§ Lagen om allmänna vattentjänster) och minska utsläppen från enskilda avlopp? 
  • Vilka möjligheter och vilken rådighet har kommunerna att styra mot fler GA för VA?
  • Kan kommunen ta egna initiativ till bildande av GA för VA och i vilka situationer passar det?

Projektet kommer att vara klart i april 2016.

Läs mer om projektet på VA-planeringsguidens webbplats