AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Se film om enskilt avlopp

Här får husägare information om hur en vanlig typ av enskilt avlopp ser ut och fungerar. Filmen visar slamavskiljare och berättar vad man ska tänka på. En film för den som vill kontrollera om avloppsanläggningen fungerar eller veta mer inför köp av hus med enskilt avlopp.

Avloppsguiden upplyser även om att det finns många olika typer av slamavskiljare och efterföljande reningsanläggningar, se avloppsguidens tekniksidor. På sidan Testa ditt avlopp finns checklistan Är ditt avlopp grönt-gult eller rött? som husägare kan använda sig av när de kontrollerar om avloppet fungerar som det ska.