AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete om enskilda avlopp

Bättre plattformar för ökat samarbete på regional nivå var ett önskemål som kom fram på Slamnätverkets första träff. En annan synpunkt var att miljökontoren också bör vara med i diskussionen framöver så att man kan hitta gemensamma lösningar på frågor som rör omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp.

Avfall SverigeAvfall Sverige håller i ett nystartat nätverk om avfall från enskilda avlopp, ”Slamnätverket”. Första träffen hölls i Malmö den 29 maj, med temat Samarbete mellan avfall och VA. Såväl avfalls- som VA-sidan fick berätta som sitt arbete med fraktioner från enskilda avlopp.

Slutsatser från träffen:

  • Bättre plattformar behövs, för ökat samarbete på regional nivå mellan avfallsbranschen, VA-branschen samt miljökontoren.
  • Miljökontoren bör också vara med i diskussionerna framöver.
  • Lagstiftningen behöver synkas inom avfall, VA och miljökontoren. För att detta ska bli möjligt krävs samarbete mellan branschorganisationer och myndigheter.

Ca 30 personer närvarade på träffen, huvudsakligen från avfallsbranschen, men en del från VA-branschen samt några verksamma inom enskilt avlopp.

Kontaktperson för Slamnätverket:

Jenny Westin, Avfall Sverige
tel. 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se

Avfall Sverige håller i två temadagar i Norrköping i september:

Temadag Enskilda avlopp – Avsättning och kretslopp för slam 22 sept

Temadag Hantering av fosforfilter 23 sept

Information om Avfall Sveriges arbete med enskilda avlopp finns på deras webbsida, t ex:

Mer info om slamnätverket

Förteckning över Avfall Sveriges publikationer som berör enskilda avlopp

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete kring enskilda avlopp.

Bättre plattformar för ökat samarbete på regional nivå var ett önskemål som kom fram på Slamnätverkets första träff. En annan synpunkt var att miljökontoren också bör vara med i diskussionen framöver så att man kan hitta gemensamma lösningar på frågor som rör omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp. Man ansåg även att lagstiftningen som berör enskilda avlopp behöver synkas för Avfallsbranschen, VA-branschen och miljökontoren.lagstiftningen för avfallssidan behöver synkas ihop med miljöbalken.

Avfall Sverige håller i ett nystartat nätverk om avfall från enskilda avlopp, ”Slamnätverket”. Första träffen hölls i Malmö den 29 maj, med temat Samarbete mellan avfall och VA. Såväl avfalls- som VA-sidan fick berätta som sitt arbete med fraktioner från enskilda avlopp.

Slutsatser från träffen:

·         Miljökontoren bör också vara med i diskussionerna framöver.

·         Bättre plattformar för ökat samarbete på regional nivå mellan Avfalls-, branschen, VA-branschen och enskilda avlopps-branschen samt miljökontoren på regional nivå önskas.Miljökontoren bör också vara med i diskussionerna framöver.

 

·         Lagstiftningen behöver synkas inom Avfallbranschen, VA-branschen och Miljökontoren.behöver föras ihop. För att detta ska bli möjligt krävs samarbete även mellan branschorganisationer och myndigheter.

 

Ca 30 personer närvarade på träffen, huvudsakligen från avfallsbranschen, men en del från VA-branschen samt några verksamma inom enskilt avlopp.

Kontaktperson för Slamnätverket är Jenny Westin, Avfall Sverige (foto)
tel. 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se 

Avfall Sverige håller I i två temadagar I i september om enskilda avlopp:

Temadag Enskilda avlopp – Avsättning och kretslopp för slam (länk)

Temadag Hantering av fosforfilter (länk)

Förteckning över Avfall Sveriges publikationer som berör enskilda avlopp: länk till http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/slam-och-enskilda-avlopp/rapporter-inom-omraadet/

Mer info om slamnätverket (länk till http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/slam-och-enskilda-avlopp/slamnaetverk/)

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete kring enskilda avlopp.

Bättre plattformar för ökat samarbete på regional nivå var ett önskemål som kom fram på Slamnätverkets första träff. En annan synpunkt var att miljökontoren också bör vara med i diskussionen framöver så att man kan hitta gemensamma lösningar på frågor som rör omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp. Man ansåg även att lagstiftningen som berör enskilda avlopp behöver synkas för Avfallsbranschen, VA-branschen och miljökontoren.

Avfall Sverige håller i ett nystartat nätverk om avfall från enskilda avlopp, ”Slamnätverket”. Första träffen hölls i Malmö den 29 maj, med temat Samarbete mellan avfall och VA. Såväl avfalls- som VA-sidan fick berätta som sitt arbete med fraktioner från enskilda avlopp.

Slutsatser från träffen:

• Miljökontoren bör också vara med i diskussionerna framöver.

• Bättre plattformar för ökat samarbete på regional nivå mellan Avfallsbranschen, VA-branschen samt miljökontoren önskas.

• Lagstiftningen behöver synkas inom Avfallbranschen, VA-branschen och Miljökontoren. För att detta ska bli möjligt krävs samarbete även mellan branschorganisationer och myndigheter.

 

Ca 30 personer närvarade på träffen, huvudsakligen från avfallsbranschen, men en del från VA-branschen samt några verksamma inom enskilt avlopp.

Kontaktperson för Slamnätverket är Jenny Westin, Avfall Sverige (foto)

tel. 040-35 66 15

jenny.westin@avfallsverige.se

Avfall Sverige håller i två temadagar i september om enskilda avlopp:

Temadag Enskilda avlopp – Avsättning och kretslopp för slam (länk)

Temadag Hantering av fosforfilter (länk)

Förteckning över Avfall Sveriges publikationer som berör enskilda avlopp: länk till http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/slam-och-enskilda-avlopp/rapporter-inom-omraadet/

Mer info om slamnätverket (länk till http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/slam-och-enskilda-avlopp/slamnaetverk/)