AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

80 % nöjda med vakuumtoa

  • 2015-06-12
  • Källa: WRS

En ny rapport har undersökt hur vakuumtoaletter fungerar och upplevs i praktiken. Det visade sig att 80 % av hushållen som har vakuumtoalett kopplad till sluten tank är nöjda eller mycket nöjda med sin avloppslösning.

Vakuumtoa rapport användaraspekterEn enkät gick ut till över 800 hushåll i Kungsbacka, Östhammar, Norrtälje och Södertälje kommuner. De flesta var nöjda eller mycket nöjda med sitt toalettsystem (80%), medan 10 % var mindre nöjda eller missnöjda. Fritidsboende var mer nöjda än permanentboende. Rapporten är finansierad av HaV och skriven av WRS.

Slutsatser från rapporten:

  • Merparten (80 %) av de som svarat på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med sina vakuumsystem!
  • Andelen mindre nöjda eller missnöjda förefaller dock något högre än med andra typer av enskilda avlopp.
  • Med vakuumteknik ger toalett till sluten tank inte upphov till orimliga transporter ellerslamtömningskostnader, varken i fritidshus eller i permanentbebodda hus.
  • Tydliga installationsinstruktioner för VVS-installatörer behövs, för att undvika felinstallationer och felinställningar. Särskild kurs för installatörer kan vara en god idé, särskilt i kommuner där systemet är vanligt. Kanske kan kommunerna hjälpa till med undervisning av installatörer, t.ex. genom att bygga demoanläggningar där kurser kan genomföras.
  • Tydliga anvisningar för användarna behövs, för att undvika handhavandefel, såsom alltför riklig användninga av toapapper.
  • Tydliga anvisningar till slamentreprenörerna behövs, för att undvika problem i samband med och efter tömning.
  • Det är viktigt med en fungerande serviceorganisation, i de fall driftstopp eller andra problem uppstår.
  • Vill man att fler ska installera vakuumtoalett till tank är det viktigt att skapa kretslopp av näringen, så att hushåll och installatörer blir mer motiverade.

Ladda ner rapporten (pdf)