AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Ny ansvarig för små avlopp i regeringskansliet

Caroline Dickson är sedan 1 augusti kontaktperson på Miljö- och energidepartementet för frågan om små avlopp. Caroline bereder förslagen från HaV som var på remiss under 2014.

Vi följer med stort intresse detta arbete och återkommer så fort vi får veta mer.

CarolineDickson.jpg
Caroline Dickson vid Miljö- och energidepartementet