AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Regeringen efterlyser krafttag i vattenvårdsarbetet

I budgetpropositionen, höstbudgeten, redovisar Regeringen sina planerade satsningar och ger också en beskrivning av läget. När det gäller frågor om hav och vatten efterlyser man krafttag i arbetet och pekar på att det krävs stora satsningar och stort engagemang för att nå de uppsatta miljömålen.

Regeringen slår fast att åtgärder för att minska utsläpp av gödande ämnen har gett resultat, att utsläppen minskar, men att den tidigare positiva trenden i miljötillståndet nu är svår att utläsa någon fortsatt förbättring i miljön. Regeringen anser därför att det krävs ett fortsatt åtgärdsarbete och då med särskild inriktning mot fosforbelastningen. Regeringen ser de kommande åtgärdsprogrammen, Landsbygdsprogrammen och LOVA-stöden som viktiga verktyg i åtgärdsarbetet.

Enskilda avlopp omnämns på några ställen i budgeten. Kontentan är att:

”Regeringen anser att arbetet med de enskilda avloppen är viktigt och avser återkomma med förslag inom området.”

Några uttryckliga satsningar eller utredningsuppdrag om små avlopp finns det alltså inte men det har ju hänt förut att utredningsuppdrag dykt upp dagarna före jul.

Åtgärderna för havs- och vattenmiljö uppgår i budgeten till ca 752 miljoner kronor. Det är det hösta anslaget hittills. De beräknade anslagen de kommande åren ligger i närheten men något lägre. Utöver de 752 miljonerna tillkommer utgifter på ca 225 miljoner kronor för Havs- och vattenmyndigheten.

VA-guiden har gjort en övergripande presentation av valda delar av höstbudgeten:

Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat (årets tema för Vatten Avlopp Kretslopp)