AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Doktorandtjänst inom området små avlopp

  • 2015-11-23

Forskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor kring små avloppslösningar. 

I doktorandprojektet ska små avloppssystem (5-2000 pe) utvärderas med avseende på deras hållbarhet och resiliens. Olika traditionella avloppssystem ska jämföras med varandra och med decentraliserade och/eller källsorterande lösningar bl.a. med hjälp av multikriterieanalys. Projektet omfattar både enskilda och mindre kommunala anläggningar.

Mer information om tjänsten hittar du här

små avlopp, bildremsa.jpg