AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Avloppsguidens användarförening söker pengar för två projekt

Avloppsguidens användarförenings styrelse har varit mer aktiv de senaste åren än tidigare. Nu har man ansökt om pengar för ett projekt som ska studera brister hos nyare avloppsanläggningar. Även en ansökan om medel för att studera hur dricksvattnets kvalitet påverkar avloppsreningen är planerad.

”Vi kan inte enbart fokusera på ökad åtgärdstakt, det måste bli bra anläggningar också, det är därför vi vill titta lite närmare på vad som brister när nyare anläggningar inte fungerar" säger Maja Englund, miljöinspektör i Örebro kommun och ordförande i användarföreningen. Därför har föreningen nu ansökt om pengar från WWF till förstudien Brister hos nya små avloppsanläggningar.

Ytterligare en ansökan har påbörjats. Denna kommer att skrivas i samarbete med Chalmers under våren 2016 och handla om hur dricksvattenkvaliteten påverkar reningen i avloppsanläggningar, med fokus på kemfällning och fosforrening. Även leverantörer av avloppsanläggningar och representanter för kemiindustrin kommer förhoppningsvis att medverka i den ansökan.
Läs mer om dricksvattenkvalitetsstudien här (pdf)