AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Detta har användarföreningen gjort under året

På användarföreningens medlemsträff i Skövde 6 november berättade Maja Englund, ordförande, om vad Avloppsguidens användarförening gjort det senaste året:

  • Ett stort HaV-finansierat projekt om tillsyn på minireningsverk och andra prefabricerade anläggningar har genomförts. Ca 15 kommuner deltog i arbetet.
  • Två personer ur styrelsen har varit i Norge hos driftsassistensen i Östfold för att ta del av deras stora erfarenhet av provtagning och tillsyn på minireningsverk. Användarföreningen deltar i styrgruppen i projektet "Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse", som finansieras av Miljödirektoratet, Norges motsvarighet till Naturvårdsverket. Projektet ska ta fram en handbok för service av minireningsverk och studera slamlagringskapacitet i minireningsverk.
  • Föreningen har även, tillsammans med Avloppsguiden, haft möte med Konsumentverket och ett möte med HaV, Boverket, Livsmedelsverket och Energi- och miljödepartementet. Syftet med dessa möten var att lyfta vikten av att det finns oberoende information till konsumenter om enskilda avlopp.
  • Man medverkar även som referens i olika HaV-projekt.

Användarforeningens styrelse plus Björn
Användarföreningens styrelse plus Björn Eriksson, VA-guiden. Fr v: Maja Englund, Elisabeth Walldén, Emma Selin, Bodil Aronsson Forsberg, Maria Lindberg och Björn Eriksson. Lina Alfredsson Mihlzén saknas på bilden. Foto: VA-guiden

Användarföreningen är samlande organ för de miljökontor från 222 kommuner som är medlemmar i Avloppsguiden. Föreningen driver frågor på ett nationellt plan och är en samlande röst för landets avloppsinspektörer.

Dessa områden är prioriterade enligt Användarföreningens verksamhetsplan:

  1. Fokusera inte enbart på ökad åtgärdstakt – Det ska bli bra också!
  2. I väntan på eventuella föreskrifter…– Dialog och överenskommelser kan också leda till förändring och förbättring
  3. Driv på förbättringsprocessen – Mer tillsyn och mer stöd till fastighetsägare
  4. Finslipa samarbetet inom kommunen
  5. Lyft kretsloppsfrågor
  6. Aktiviteter som ökar kunskap, t ex utbildningar