AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

HaV utlyser projektmedel för 2016

HaV fortsätter att främja utvecklingsprojekt inom området små avlopp. Även 2016 kommer det vara möjligt att söka medel för utvecklingsprojekt. 

Målet med utlysningarna är att inhämta och sprida kunskap, samt bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar. HaV kan i dagsläget inte svara på hur mycket pengar årets utlysning kommer att omfatta.

Tidigare år ska ansökan ha lämnats in i mars. 2016 ska ansökningarna lämnas in senast den 28 februari. 

Här samlar HaV information om sin utlysning