AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Mycket erfarenhetsutbyte mellan kommuner på Avloppslistan i höst

Hela 43 olika ämnen har diskuterats på Avloppslistan under augusti-november. Mer än hälften av diskussionerna handlar om att en miljöinspektör vill veta hur andra kommuner arbetar med en viss fråga eller få andras syn på ett knepigt ärende. Ett tiotal av diskussionstrådarna har rört förfrågningar kring erfarenheter av olika produkter samt i ett par fall kritik mot hur en viss produkt är utformad. Knappt tio ämnen har även rört allmänna tekniska frågor kring små avlopp.

Den största andelen av diskussionerna rör handläggningsfrågor kring enskilda avlopp. Det är vanligt att det kommer 5-10 svar på varje fråga.

Här är några exempel på handläggningsfrågor som kommit i höst:

  • Problem med enstaka entreprenörer – hur hantera felaktigt utförda anläggningar och förhindra att problemen fortsätter?
  • Vilka möjligheter har miljökontoret att ställa krav på framkomligheten för slamtömning?
  • Kräver ni att markbaserade anläggningar som inte har luftningsrör kompletteras med sådana?
  • Förbränningstoaletter – ställer ni krav på uppgradering av BDT-reningen samtidigt?

En rolig grej var att på en fråga från en skånsk miljöinspektör om varifrån en tabell kom som listade avloppsvattenbelastning i ”udda” anläggningar (t ex camping eller restauranger) så kunde en kommuntjänsteman från Åland berätta att tabellen var skriven av en numera pensionerad kollega.

När en produkt nämns så har Avloppsguiden som policy att låta företaget som står bakom produkten svara. Av de företag som nämnts på listan har sex skrivit svar om sina produkter: Aquatron, FANN, Greenrock, Miljö-tjänst, Uponor och Wavin. Ett exempel på en sådan diskussion kring produkter var när kornstorlek under kompaktfilter diskuterades. Det var en livlig diskussion med flera företag inblandade och ett företag som fått ta del av diskussionen beslöt att ändra läggningsanvisningarna för sitt kompaktfilter.

Myndigheter som är medlemmar i avloppsguiden kan ta del av alla diskussioner och företagssvar i Kunskapsbanken.

Avloppslistan är ett diskussionsforum via e-post med ca 700 prenumeranter. Endast myndigheter som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av enskilda avlopp får delta. Medlemmar i avloppsguiden kan anmäla sig här för att prenumerera, övriga myndigheter kan kontakta info@avloppsguiden.se för att prenumerera på listan.

Frågor? Kontakta Katarina Gustafsson, redaktör Avloppsguiden, tel 018 - 10 55 06