AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Blir det föreskrifter om små avlopp?

Caroline Dickson och Ulrika Gunnesby från Miljö- och energidepartementet deltar och diskuterar små avlopp under Vatten Avlopp Kretslopp som äger rum i Karlstad den 10-12 mars. De kommer att berätta om sitt arbete med frågan om små avlopp – vad som är på gång på nationell nivå och hur departementet går vidare med förslagen i HaV:s regeringsuppdrag om ökad åtgärdstakt.

Det extrainsatta föredraget kommer att äga rum i seminariet om små avlopp den 10 mars under programpunkten Aktuellt från Havs- och vattenmyndigheten. Caroline Dickson deltar även i det avslutande panelsamtalet den 11 mars.

 

 

 

 

Caroline Dickson ansvarar för beredningen av frågan om små avlopp inom departementet och Ulrika Gunnesby arbetar med de lagtekniska frågorna kring små avlopp.

– I nuläget vet vi inte i detalj vilka besked som Miljö- och energidepartementet kommer ge men det rör onekligen på sig och vi ser med spänning fram emot att kunna diskutera dessa frågor med Caroline, Ulrika och HaV i mars i Karlstad, säger Björn Eriksson, VA-guiden.

Mer information om konferensen Vatten Avlopp Kretslopp