AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Utsläppen av läkemedelsrester måste minska

Undersökningar har visat att aktiva substanser av vissa läkemedel hittas långt ut till havs och det är framförallt avloppsvattnet som är orsaken. Därför satsar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tolv miljoner kronor på fyra projekt under två år för en bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten.

När det gäller de små avloppen har frågan om läkemedelsrester och mikroföroreningar inte uppmärksammats så mycket men under Vatten Avlopp Kretslopp den10-11 mars föreläser Patrik Andersson, Umeå universitet, om forskningsprojektet RedMic som studerar frågan om mikroföroreningar och små avlopp ur olika perspektiv.

Pressmeddelande från HaV om satsningen och de projekt som beviljats projektstöd