AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Avlopp- och kretsloppspristagarna 2016: ”Vi har visat att det går”

Nu finns tre behandlingsanläggningar för hygienisering och kretslopp av källsorterat toalettvatten i Uddevalla, och mer än hälften av alla nya enskilda avlopp är kretsloppslösningar. På Vatten Avlopp Kretslopp prisades Uddevalla kommun i samarbete med Uddevalla Energi och Västvatten för sitt kretsloppsarbete med små avlopp.

pristagare-AK-450-px-webb.jpg
Glada pristagare från Uddevalla fr v: Mikael Karlsson, slamtömmare, Anders Gillerstedt, slamtömmare, Andreas Roos, projektledare Västvatten och Martin Kihlstrand, miljöchef Uddevalla kommun. Foto: Jonas Andersson 

– Mer än hälften av alla nya avlopp som nu anläggs på landsbygden i Uddevalla kommun blir kretsloppslösningar. Det är ett resultat av VA-rådgivningen och de nya anläggningar för omhändertagande av toalettvatten som finns på olika lantbruk, säger Andreas Roos, projektledare Västvatten.

Se filmen där Andreas Roos svarar på Mats Johanssons fråga: Vad har ni för tips till andra kommuner?

I filmen svarar Andreas Roos på Västvatten såhär på frågan om vad de har för tips till andra kommuner som funderar på att starta kretsloppsprojekt:
– Man måste våga starta, i liten skala. Det är jättebra med en engagerad miljöchef, en renhållning som säger att det är OK, och så måste man hitta en lantbrukare som säger, vi testar, jag kan ta emot lite svartvatten. Man behöver inte ha jättestora visioner, utan bara komma igång och visa att såhär kan man göra.

Uddevalla kommuns miljöchef Martin Kihlstrand sade såhär om framtiden för projektet:
– Nu fortsätter arbetet givetvis, eftersom det är lite av en kamp hela tiden. Nu hoppas vi att statliga myndigheter hjälper till så vi vet att vi kan säkerställa de miljoner och det arbete vi lagt ner för att komma dit vi har kommit. Nästa steg är att certifiera våra produkter och fortsätta att bygga ut fler anläggningar. Över hälften av alla nya tillstånd är kretslopp idag, det är inte bara nybyggnation, utan även många gamla avlopp som renoveras. Så vi ska ha kapacitet om några år att ta hand om alla, och sedan hoppas jag att nästa steg är att ta emot avlopp från flerbostadshus, givetvis.

Mer om projektet på Västvattens hemsida

Uddevalla kommuns krav på små avloppsanläggningar

Om Avlopp och kretsloppspriset och motiveringen till att Uddevalla får priset