AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Så ändras de allmänna råden under våren

De allmänna råden, NFS 2006:7, behöver putsas upp på en del punkter, för att bättre stämma överens med byggproduktförordningen. På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad 10-11 mars berättade Havs- och vattenmyndigheten att råden kommer att förändras på två punkter. Mängden organiskt material ska kunna redovisas både som BOD5 och BOD7. Information kommer också att läggas till om vad byggproduktförordningen innebär för små avlopp.

Målet med ändringen av de allmänna råden är att det ska bli tydligt vad som gäller för produkter som omfattas av en harmoniserad standard och för produkter som inte omfattas av någon harmoniserad standard, säger Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten.

Mängden organiskt material ska kunna redovisas både som BOD5 och BOD7. Eftersom det är tillåtet i de harmoniserade standarderna, CE-märkningen, så behöver det också vara tillåtet i Sverige. Reduktionsgraden blir dock samma både för BOD5 och BOD7, dvs kravet fortsätter att vara 90 % reduktion av BOD.

Information kommer även att läggas till i de allmänna råden om vad byggproduktförordningen innebär för små avlopp. Byggproduktförordningen började gälla 2013. Den innebär bl a att CE-märkning är obligatorisk för de byggprodukter där det finns en harmoniserad test-standard, att prestandan ska redovisas och att det ska finnas en bruksanvisning på svenska.

När de reviderade allmänna råden börjar gälla beror på hur lång tid anmälan till EU tar, men Åsa Gunnarsson beräknar att råden ska kunna börja gälla redan i april. Råden kommer att finnas kvar fram tills ny lagstiftning är på plats, se artikel om eventuell kommande ny lagstiftning.

De allmänna råden, NFS 2006:7, behöver putsas upp på en del punkter, för att bättre stämma överens med byggproduktförordningen. Redan i vår kommer de allmänna råden att förändras på två punkter. Mängden organiskt material ska kunna redovisas både som BOD5 och BOD7. Information kommer också att läggas till om vad byggproduktförordningen innebär för små avlopp.

-Målet med ändringen av de allmänna råden är att det ska bli tydligt vad som gäller för produkter som omfattas av en harmoniserad standard och för produkter som inte omfattas av någon harmoniserad standard, säger Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten.

Mängden organiskt material ska kunna redovisas både som BOD5 och BOD7. Eftersom det är tillåtet i de harmoniserade standarderna, CE-märkningen, så behöver det också vara tillåtet i Sverige. Dock så blir reduktionsgraden samma både för BOD5 och BOD7, dvs kravet fortsätter att vara 90 % reduktion av BOD.

Information kommer även att läggas till i de allmänna råden om vad byggproduktförordningen (länk till boverkets sida http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/byggproduktforordningen-cpr/betyder för prövningen av små avlopp.) Byggproduktförordningen började gälla 2013. Den innebär bl a att CE-märkning är obligatorisk för de byggprodukter där det finns en harmoniserad test-standard, att prestandan ska redovisas och att det ska finnas en bruksanvisning på svenska.

När de reviderade allmänna råden börjar gälla beror på hur lång tid anmälan till EU tar, men Åsa Gunnarsson beräknar att råden ska kunna börja gälla redan i april[ÅG1] . Råden kommer sedan att finnas kvar fram tills ny lagstiftning eventuellt är på plats (tidigast om ett år, se artikel LÄNK till artikeln Föreskrifter kommer om ett år.)[ÅG2] 


 [ÅG1]Beror lite på vilken respons vi får på anmälan till EU och hur snabbt anmälan behandlas, vågar inte säga att de kommer att gälla från april.

 [ÅG2]Vi har haft möte med dep. idag och de vill inte att vi lovar någon ny lagstiftning inom varken 1 eller 2 år, mkt kan hända på vägen.