AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Utbildning: Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

Den 13:e april kommer VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet att genomföra en utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp i Göteborg.

Utbildningsdagen kommer att presentera resultat och erfarenheter från det HaV-finansierade projektet om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet, kommuner och VA-huvudmän genomfört under 2015.

Utbildningen kommer även att ge en grundläggande utbildning i VA (Miljöbalken, LAV) för lantmätare respektive Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuntjänstemän.

Inbjudan och program finns här

Kort beskrivning av det pågående projektet: Projektet ska beskriva möjligheter och begränsningar för hur kommunens förvaltningar kan/får arbeta med gemensamhetsanläggningar för VA, tydliggöra om och när det är juridiskt möjligt att genom lantmäteriförrättning bilda GA för VA samt lyfta fram exempel på förvaltning av gemensamhetsanläggningar.