AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

VA-enheten tar över de små avloppen

(april, april...)

Regeringen vill hitta sätt att få kommunerna att inrätta verksamhetsområden för vatten och avlopp i hela kommunen. Det meddelar en källa med insyn i regeringskansliet till Avloppsguiden. Det finns dessutom redan en kommun som delvis tack vare ett utbrott av vinterkräksjuka börjat arbeta så.

Frågan handlar alltså om att ansvaret för all VA-verksamhet i hela kommunen, även de enskilda avloppen och enskilda dricksvattentäkterna, ska hamna hos kommunen.

– Det är rimligt att det offentliga går in och styr upp dagens situation. Det rimmar väl med intentionerna till Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dessutom har det nyligen rapporterats om problem med enskilda vattentäkter vilket också skulle adresseras av detta förslag, säger en anonym källa till Avloppsguiden.

Det finns inget i dagens lagstiftning som hindrar kommunerna att inrätta verksamhetsområden och så att säga ta över enskilda anläggningar. Frågan har lyfts vid tidigare tillfällen men då mötts med ljumt intresse från VA-huvudmännen.

Dag Trumbäck vid Svenskt VA uttrycker sig försiktigt om förslaget.

– Det är inget vi förutsett eller känner till är på gång. För kommunerna och i förlängningen den enskilde skulle detta såklart innebära kraftigt höjda VA-taxor. Svenskt VA har stort förtroende för landets VA-huvudmän och räknar med att de kommer att lösa situationen om den skulle uppstå.

I Stenfors kommun är man redan igång. Truls Ambjörnson vid kommunens VA-enhet berättar om deras väg från miljökontorets tillsyn till offensivt helhetsgrepp.

– Vi hade möten på möten och det gick trögt. Samtidigt hade vi gamla verksamhetsområden som kommunen antog på 70-talet men som man inte byggt ut i. Vi kände att vi behövde göra något drastiskt och få en bättre helhetssyn.

Idag ansvarar alltså kommunen för alla avlopp. Vissa områden ansluts till kommunalt avlopp, andra får gemensamhetsanläggningar medan andra behåller sina små anläggningar. Nyordningen har framförallt inneburit en förändring för VA-enhetens projekteringskontor.

– En stor utmaning som vi har framför oss är att vi måste anpassa vår driftsorganisation till att passa alla typer av avloppsanläggningar. Jag hoppas att vi inte tagit oss vatten över huvudet.

På frågan om hur de fick med politikerna på tåget svarar Truls med glimten i ögat att det är en annan historia.

– Allvarligt talat vet jag inte om de riktigt var med på noterna. Att många var frånvarande på grund av ett utbrott av vinterkräksjuka kan ha bidragit till att det gick så smidigt i fullmäktige, säger Truls Ambjörnson.

 

 

/Björn Eriksson
Redaktör för Avloppsguiden