AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Fem miljoner till projekt om små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten ger fem miljoner till 12 projekt som ska bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och olika smittämnen från små avloppsanläggningar.

Årets projekt handlar bland annat om kunskapshöjande insatser och projekt som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar samt gemensamhetsanläggningar, VA-rådgivning och kretsloppsprojekt.

Av 21 ansökningar har HaV valt ut följande 12 projekt:
(Här grupperade efter utförare)

VA-guiden: Nordiskt nätverk kring små avlopp

VA-guiden: Informationsfilmer om små avlopp

VA-guiden: Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp – fortsättningsprojekt

VA-guiden: Kunskapsläge och nätverksträffar Små avlopp i kretslopp/VA-rådgivning

JTI: Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

JTI: Etablering av faktablad för markbaserad rening – förstudie

WSP: Registrering av uppgifter som små avlopp – fortsättningsprojekt

WSP: GIS-stöd för prövning av små avlopp

IVL: Förstudie om högre krav på service av små avlopp samt implementering servicerapporteringssystem

SLU Institutet för energi och teknik: Biokol i små avloppsanläggningar: Långsiktig reningskapacitet och förbättrad avloppsrening av övergödande ämnen

Mälarens vattenvårdsförbund: Seminariedag – erfarenhetsutbyte för vattendistriktnivå

Näshulta LRF Förening (Eskilstuna): Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

De flesta projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda i år. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 31 mars 2017.

HaV:s sida med projektansökningarna samt tidigare projekt