AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

HaV uppdaterar de allmänna råden

I och med Byggproduktsförordningens krav på att avloppsprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration har HaV lagt till en bilaga till dagens allmänna råd NFS 2006:7.

Ladda ned det nya rådet

Den nya beteckningen är HVMFS 2016:17 och rådet börjar gälla den 30 maj 2016.