AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Officiell VA-statistik från SCB

  • 2016-06-29
  • Källa: SCB

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik. Statistiken omfattar redovisning av typ av vatten- och avloppsanslutning hos småhusfastigheter (permanent bebodda respektive fritidsfastigheter) samt en fördelning av befolkningen efter typ av vatten och avlopp (kommunalt, enskilt, saknas etc).

Här kan du söka statistik om vattenuttag och vattenanvändning

Presentation av nyheten hos SCB

Från båda dessa platser når du Statistikdatabasen där uppgifter kan plockas ut.

Exempel

SCB VAstat.JPG

...

SCB VAstat2.JPG

______________________________________________

Uppgifter redovisas för landet men också på län, vattendistrikt och kommun. Förutom det senast tillgängliga året, som i detta fall är 2014, publiceras uppgifter vart femte år tillbaka till år 2000. Vi har även tagit fram en lång tidsserie för landet (1960-2014) som visar utvecklingen över tid när det gäller antal personer anslutna till kommunala vatten- och avloppstjänster.

Källan till statistiken är fastighetstaxeringsregistret i kombination med registret över totalbefolkningen. I den långa tidsserien har även data använts som under 1960-1990-talen samlades in av Svenska vatten och avloppsföreningen.

Som denna översiktbild visar har anslutningsgraden inte ändrats nämnvärt sedan mitten av 1970-talet