AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Översikt av vårens diskussioner på Avloppslistan

Avloppsguiden bistår myndigheter med en e-postlista för diskussion och erfarenhetsutbyte. Diskussionerna rör handläggningsfrågor i avloppsärenden. Det vanliga är att en handläggare beskriver ett ärende och fråga om andra varit med om något liknande och hur de då resonerat. Responsen varierar med frågeställningen men det är vanligt att det kommer en handfull svar på varje fråga.

Att sammanfatta alla diskussioner mäktar vi på Avloppsguiden inte med. Men här listar vi ett stort antal av de ämnen som diskuterats under 2016.

Avloppsteknik och uppföljning

 • ”Kan infiltrationens yta öka kapaciteten för fosforrening?”
 • Diskussion om efterpolering
 • Diskussioner om sluten tank – skyddsavstånd och juridiska definitioner
 • Mjukt vatten och reningsprocesser
 • UV-enheter
 • Torkat slam ”bös” i luftningsrör
 • Hantering av uppgifter från prestandadeklarationer
 • Inventering av BDT-avlopp – ”Hur jobbar andra kommuner?”
 • Gråvattenfilter
 • Provtagning – upplägg och problematik

Juridik i praktiken

 • Tillstånd i efterhand
 • Miljösanktionsavgifter och torra toalösningar
 • ”När viten inte fungerar”
 • Tidsbegränsade tillstånd
 • Gemensamhetsanläggningar

Skyddsnivåer och skyddsavstånd

 • Markbaserad rening – normal och hög skyddsnivå
 • ”Hög skyddsnivå i hela kommunen” – Principiella diskussioner om bedömning av skyddsnivå
 • Skyddsavstånd – horisontella och vertikala
 • Skyddsavstånd BDT-rening

Förundersökning

 • Infiltrationstest och LTAR-värden
 • Grundvattenrör
 • Bedömning av vatten i provgrop

Slam- och avfallsfrågor

 • Krav på driften – rimligt krav på slamtömning?
 • Mäta slamvolym vid tillsyn och inventering
 • Diskussion om slamflykt och olika typer av slamavskiljare
 • Avfallskvarnar
 • Hantering av latrin

Övrigt

 • Tillfälliga avloppslösningar (t.ex. orienteringstävling)
 • Dräneringsvatten från kyrkogårdar
 • Avlopp från stall och spolspilta
 • Avlopp från fordonstvätt

__________________________________

Avloppslistan är ett diskussionsforum via e-post med ca 700 prenumeranter. Endast myndigheter som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av enskilda avlopp får delta. Medlemmar i avloppsguiden kan anmäla sig här för att prenumerera, övriga myndigheter kan kontakta info@avloppsguiden.se för att prenumerera på listan.

Frågor? Kontakta Katarina Gustafsson, redaktör Avloppsguiden, tel 018 - 10 55 06