AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Debatt om små avlopp i Svenska dagbladet

Den 30 maj publicerade Svenska Dagbladet Villaägarnas debattinlägg om små avlopp. Man menar att dagens krav i många fall är överdrivna och efterlyser rimligare krav på hushållen. 

Den 2 juni bemötte Aktionsgruppen små avlopp Villaägarnas inlägg och hävdar motsatsen, att kommunerna gör för lite. Villaägarna fick sista ordet i en slutreplik den 10 juni. 

Debattinläggen:

Enskilt avlopp inte största miljöboven, 30/5

Mer än dags att åtgärda dåliga avlopp, 2/6

Ni tjänar på massiv uppgradering av avlopp, 10/6 (slutreplik)