AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Diskussion om minireningsverk och fritidshus i Norge

Under den norska Avloppskonferensen i Ås 24-25 maj lyftes frågan om minireningsverk och fritidshus (hytter). Norsk Vann manar till en skeptisk hållning.

Norsk Vann stöttar sina medlemskommuner när det gäller små avlopp. En fråga som många handläggare uppmärksammat är om det är lämpligt att installera minireningsverk för avlopp från så kallade hytter där variationen i belastningen på avloppsanläggningen blir stor.

Norsk Vann råder sina medlemmar att efterfråga dokumentation som visar att aktuell produkt är lämplig för den tänkta belastningen. Finns inte denna dokumentation rekommenderar Norsk Vann sina medlemmar att säga nej till denna lösning.

Det statliga provtagningsinstitutet SINTEF har uttalat sig om standarden SS-EN 12566-3 och menar att dess testupplägg inte är lämplig för att dokumentera reningsresultat från anläggningar där belastningen varierer mycket.

Branschorganisationen Avløp Norge meddelar att de påbörjat ett projekt tillsammans med universitetet NMBU för att studera minireningsverk som betjänar hytter. Fortsättning lär följa.

I maj hölls ett möte mellan myndigheter, bransch och forskare om frågan.
Protokoll från mötet

Norsk Vann - Minirenseanlegg og varierende belastning