AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Projektrapport om fosforfilter

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad i mars diskuterades anläggningar med fosforfilter. Nu har HaV publicerat rapporten från projektet som region Halland drivit om detta. Projektet har också tagit fram ett handläggarstöd. 

Slutrapporten Små avlopp med Fosforfälla

Handläggarstöd Fosforfällor

Region Halland beskrivning av projektet

Åhörarkopior från Vatten Avlopp Kretslopp: Tillsyn och projekt om fosforfällor – erfarenheter och reflektioner 

Se även VA-guidens film om tillsyn av fosforfällor

VA-guidens filmbibliotek