AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Träff för VA-rådgivare 15 september i Norrtälje

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är att sprida erfarenheterna av VA-rådgivning mellan alla aktiva kommuner. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. Den 15:e september anordnas en nätverksträff i Norrtälje tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten.

Det finns platser kvar för kommuner som har eller är intresserade av VA-rådgivning och informations- och kommunikationsprojekt! Sista anmälningsdag fredag 9 september.

Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt.

Vi kommer bland annat få höra mer om:

- Norrtäljes arbete med VA-rådgivare och sommarens kommunikations-satsning ”VA-bussen”

- Uddevallas VA-rådgivning som kombineras med ett projekt om små avlopp i kretslopp

- Gotlands erfarenheter av kommunikationssatsningen ”Klart Vatten”

-Haninges satsning på kommunikation kvid VA-utbyggnad

Dessutom tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra VA-rådgivare.

Inbjudan och program via VA-planeringsguiden