AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Enzymrening direkt i toalettstolen

Akademiska sjukhuset i Uppsala meddelar att de under hösten med hjälp av enzymer testar att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Enzymerna sitter i toalettblock, som ser ut som vanliga doftblock, och frigörs i vattnet vid varje spolning.

Sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö. I juni genomfördes en förberedande pilotomgång då man prövade rutiner, metoder för provtagning, informationskanaler och kalibrerade analysmetoden.

– Det som skiljer metoden från andra som håller på att utvecklas är att enzymerna kommer i kontakt med urin och avföring direkt och kan börja bryta ned de läkemedelsrester som finns där. Detta sker innan de hunnit spädas ut i större volymer avloppsvatten och skulle verkligen vara att ta hand om läkemedelsresterna vid källan, säger Sofia Schultz, miljöstrateg vid Akademiska sjukhuset och Landstingets ledningskontor.

Studien genomförs i samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Uppsala universitet och Pharem Biotech. Resultatet planeras att redovisas i en vetenskaplig artikel.

Läs mer om försöket hos Akademiska sjukhuset