AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Dagvattenkurser för miljöinspektörer

Dagvattenguiden med flera erbjuder utbildningsdagar om tillsyn av dagvatten. Målgruppen är miljöinspektörer och kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar.

Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat

• Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen?

• Hur läser man en dagvattenutredning?

• Kan och bör man skriva tillståndsvillkor?

• Vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Kursen är öppen för alla men vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Läs mer på Dagvattenguiden

13 september i Katrineholm
I samarbete med Miljösamverkan Sörmland, WRS Uppsala och Ekolagen Miljöjuridik

15 november i Göteborg