AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Marknadsöversikt 2016 – produkter för små avlopp

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs på den svenska marknaden. Översikten omfattar även torrtoaletter (inkl. biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.), extremt snålspolande(vakuum) toaletter och urinsorterande toaletter.

Marknadsöversikt 2016

Styrkan är att översikten är oberoende och att listningen på ett överskådligt sätt ger information om produkterna och även om drift, ekonomi och skötsel. Till alla produkter, förutom toaletterna, finns en bedömning av produktens potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp. Bedömningarna har gjorts av en panel med experter inom respektive område.

De förtillverkade produkter som listas ska uppfylla följande krav:

• Produkterna ska utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning

• Produkterna ska säljas och vara tillgängliga i hela Sverige

• Produkterna ska vara dimensionerade för ett hushåll. Ett hushåll beräknas bestå av 5 pe (personekvivalenter)och motsvarar en vattenförbrukning på 750-1 000 l per dygn.

Undantag har gjorts för kategorin paketrening BDT, som är anpassade för behandling av bad-, disk- och tvättvatten från fritidsbostäder

Vart tredje år görs en genomgång av listade produkter för att uppdatera uppgifterna. Även om ambitionen är att lista alla på marknaden förekommande produkter är det tillverkaren respektive generalagenten i Sverige som avgör om de vill medverka.

Information om produkterna lämnas av respektive tillverkare eller generalagent och VA-guiden förutsätter att uppgifterna är korrekta. Översikten har delvis finansierats med projektstöd från Havs- och vattenmyndigheten.