AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Projektet Klart Vatten på Gotland på god väg

Sedan 2009 har Region Gotland drivit tillsynskampanjen Klart Vatten för att uppmärksamma och förbättra öns små avloppsanläggningar. 2014 uppskattade projektet att ca 40 % av öns ca 14 000 små avlopp behöver åtgärdas. Det handlade alltså om ca 5600 anläggningar. Hur går det för projektet?

Carin Söderberg är leder projektet:
– Vi har i dagsläget gått igenom ungefär halva Gotland (nästan 7000 utskick) och utfärdat ca 3 600 tillstånd. I dessa tillstånd ingår inte nybyggnationer, däremot ingår ansökningar som kommit in från andra socknar än dom som fått utskick från Klart vatten.

Klart vatten-arbetet har gett ringar på vattnet och vissa fastighetsägare har därför valt att göra om sina avlopp innan vi kommit till deras socken. Vilket är jättebra! Det är svårt att säga men jag uppskattar det till att 2 000 till 2 500 fastigheter ännu behöver göra om sina avlopp på Gotland, avslutar Carin.

 

klartvatten.JPG

Projektets metod har spridit sig till andra kommuner

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar och begär in uppgifter om avloppen i ett område och ger husägarna en ganska god tidsfrist att göra frivilliga åtgärder men man är samtidigt tydlig med att de husägare som inte agerar får besök, tillsynsavgifter och formella beslut.

Vad Avloppsguiden erfar har många av landets kommuner följt Gotlands exemepel och lagt upp sina tillsynskampanjer på likande sätt.

För Gotlands del har upplägget lett till att ca 9 av 10 husägare tar tag i sin avloppssituation utan att invänta ett formellt förbud från myndigheten.
– Gotlänningen tar ett fantastiskt ansvar för sitt grundvatten, säger Mattias Edsbagge som är enhetschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varje år blir förvaltningen uppringd av personer som misstänker att de blivit sjuka av dricksvattnet. Mattias Edsbagge tror att de åtgärdade avloppen gör skillnad. Sedan projektet startade sitt åtgärdsarbete 2010 har antalet samtal som klagar på dåligt vatten minskat.

Nyhet om projektet i Sveriges radio P4 Gotland, 2016-10-28

På Gotland har frågorna om vatten och avlopp en given plats i det offentliga samtalet

Åtminstone dricksvattenfrågorna finns i många öbors medvetande. I och med den trängda vattensituationen med periodvis mycket låga grundvattennivåer blir frågan ständigt aktuell. 2014 gjorde t.ex. P4 Gotland en egen studie om vad gotlänningarna tyckte om sitt vatten.

P4_dricksvattenspan.png
Källa: SR P4 Gotland

Att ha låga grundvattennivåer är inte unikt för Gotland. Kanske kan vi se det gotländska engagemanget som en glimt av framtiden.

100-undersökningen

Vart femte år sedan 1990 genomför regionens miljö- och hälsoskyddsinspektörer en undersökning av 100 enskilda vattentäkter (LÄNK) på Gotland. Under den senaste vändan 2015 kompletterades undersökningen av ytterligare 100 prover som togs av SGU (Statens Geologiska Undersökning).

Förhoppningsvis får vi inom en snar framtid en uppdaterad överblick av hur det är ställt med de enskilda vattentäkterna över landet via SGU:s kartläggningar.

I jämförelse med resultaten från 1990-2005 ger resultaten från 2010 och 2015 en bild av ett försämrat tillstånd. Om man jämför mätningarna från 2015 med 2010 ser det lite ljusare ut. Andelen brunnar med tjänliga provresultat ökade och de med tjänligt med anmärkning minskade medan andelen brunnar med otjänligt låg på samma nivå.

100surv_mikrob15.png

Om vattenkvaliteten i brunnarna speglar väderleken är det svårt att dra enkla slutsatser om vilken roll de små avloppen spelar. Då är det bra med kompletterande mått som andel klagomål.

100undersökning15.JPG

Urklipp ur diskussionen i rapporten från 100-undersökningen från 2015.

Så här såg beskriver rapporten resultaten med en karta
(Bilaga 1a med grön = tjänligt, blå = tjänligt med anmärkning och röd = otjänligt)

karta_100surv_15.png