AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

MRV bjuder in till seminarium 15-16 februari

Konferensen Avloppsrening, Nu och i Framtiden – Sverige 2017 hålls på Sånga-Säby Kurs och Konferens i Stockholm den 15-16 februari 2017. Det handlar om två dagars seminarium med avstamp i forskning och erfarenheter från europeiska myndigheter och organisationer.

Så här introduceras seminariet

"Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan."

Seminariet riktar sig till miljöchefer, VA-chefer, miljödomstolar och politiska företrädare inom miljö, landsbygd och näringsliv, samt övriga myndighetsföreträdare. 

Mer information om seminariet

Seminariet arrangeras av företrädare för MRV som är en branschorganisation för EN-godkända minireningsverk.