AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Dialogmöte om markbaserade anläggningar

Onsdag den 15 mars, dagen innan Vatten Avlopp Kretslopp, hålls ett dialogmöte i Norrköping om markbaserade anläggningar. Det är projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält som presenterar resultat och erfarenheter och som vill ta del av andras synpunkter och erfarenheter.

När? 15/3 kl 13.30-16

Var? Norrköping, Louis De Geer konsert & kongress

Gratis deltagande och öppet för alla men du behöver föranmäla dig.

Mötet bjuder på föredrag och gruppdiskussioner som inspel till projektets redovisning till Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet drivs av JTI/RISE och bygger på tillsynsinsatser från 11 miljöförvaltningar. VA-guiden och Avloppsguidens användarförening bistår projektet med dialogmötet.

Alla aktörer som berörs av frågan är välkomna! Mötet vänder sig alltså inte enbart till miljökontoren. Resultaten från kommunernas tillsyn fungerar som utgångspunkt för diskussionerna.

Ämnen och diskussionsfrågor:

  • Erfarenheter från ny tillsynsmetodik
  • Vad krävs för att kunna göra bra bedömningar av befintliga markbaserade anläggningar?
  • Återkommande kontroll av befintliga anläggningar
  • Hur sker bedömning av bäddmaterial? (kornstorleks kurva, permeabilitetstest, okulär bedömning, inte alls)
  • Hur följs krav i tillståndet upp? (infiltrationsyta, grundvattennivå, materialegenskaper, mm)
  • Tillgång på naturgrus i kommunerna

Här finns all info om dialogmötet (pdf)

Kontakt: Björn Eriksson, VA-guiden, 018-10 57 00

______________________________________________________

Anmälan till dialogmötet 15 mars

Om du planerar att delta på VAK kan det vara bra att ha dialogmötet i tankarna i samaband med bokning av resor och logi.

Observera att du behöver anmäla dig via två formulär för att vara anmäld till både dialogmöte och VAK 2017.

Här anmäler du dig till Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars

______________________________________________________

Efter mötet 15/3, kl 16.30-18, håller Avloppsguidens användarförening årsmöte. Denna del är endast för miljökontor som är medlemmar i föreningen.