AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Lerums kommun satsar på avloppstillsynen

Den 22 oktober välkomnade miljöenheten i Lerums kommun allmänheten till en Avloppslördag. Trots dåligt väder var det många intresserade som dök upp.

avloppslordag22okt.JPG

Kommunen hyrde en lokal, erbjöd företag att ställa ut och bjöd sedan in husägarna.

Så här beskriver miljöchef Anna Engström aktiviteten:
– Syftet var att förmå och inspirera fastighetsägare med enskilt avlopp att förbättra det.

Vi hade god hjälp av Avloppsguiden som en teknikneutral vägledare att hänvisa besökare som ville ha tips till. Annars blir det mest försäljare av reningsverk som vill ställa ut sina produkter. Vi och Avloppsguiden höll föredrag vid två tillfällen. Nio utställare utgjorde en lagom stor utställning och vi fick ett drygt 100-tal besökare. Överlag fick vi goda omdömen både från besökare och från utställare. De tyckte att det var bra information och trevlig ordnat, avslutar Anna Engström.

Bakgrunden är att miljöenheten har bedrivit tillsyn och inventerat i områden i anslutning till Gråbo där informationsdagen och utställingen ägde rum. I slutet av maj kontaktade miljöenheten Avloppsguiden med anledning av det erbjudande om stöd inför infodagar som VA-guiden gått ut med till sina medlemmar. Se nedan (länk till ankare)

Vi kom överens och drog upp planer för aktiviteten och marknadsförningen. Avloppsguiden bidrog med erfarenheter från tidigare Avloppslördagar och miljöenheten stod för lokalkännedom och det praktiska.

Monterplatserna bokades av både tillverkare och entreprenörer. Det fanns även platser utomhus för att kunna visa stora produkter. I en genomgångspassage visades en utställning från skolor som arbetat med toalett-tema. Under lördagen höll miljöenheten och Avloppsguiden föredrag, före och efter lunch.

Ett pedagogiskt verktyg var Lerums karta via webben. Lerumkartan+ – bakgrundkartan Vattenöversikt

Lerumkartaplus3.jpg

Kartan visar delavrinningsområden och ger kortfattad miljöinformation samt länkar till en pdf med mer ingående information för den som vill fördjupa sig. Information om Lerumkartan+

Avloppsguidens reflektioner från dagen

En kall vind mötte oss i Gråbo. Men regnet var droppen som gjorde att utställningen utomhus inte blev särskilt välbesökt. Administratören Marie från miljöenheten roddade utställningen och fixade så att utställarna kunde komma in i värmen. Det är alltid ett risktagande att ha utställning utomhus. VA-guiden testade det en gång i Uppsala under Vatten Avlopp Kretslopp och de provisoriska tälten blåste bort. Å andra sidan kan det vara en lyckoträff med sol och frisk luft. Att få se och känna på produkterna är värdefullt i och med att så mycket annat i frågan är tämligen abstrakt.

En entreprenör menade att Avloppslördagar som denna borde hållas på våren då folk i stugorna börjar planera inför sommarsäsongen. En återförsäljare som överhörde samtalet invände att det är lite sent att börja fundera på vårkanten. Jag tror att det är klokt att synkronisera informationsinsatserna med tillsynen av avloppen.

Frågan om det eventuellt nya regelverket var lite svårt att hantera. Blir HaV:s förslag verklighet kan det påverka husägarna en hel del. Samtidigt är det inte bra att ge en signal om att avvakta med sitt bristfälliga avlopp. Vi vet ju inte i skrivande stund hur miljö- och energidepartementet tänker hantera förslaget.

En besökare var väldigt frågvis och engagerad. Han kom med många kloka funderingar. Ett upplyftande förslag var att han tyckte att det borde finnas olika nivåer på avloppsguiden.se:

1. Underkänt – så här får det inte se ut
2. Detta godkänner kommunen
3. Det bästa för miljön

Med det sista menade han att han ville gå längre än kommunens krav. För honom var det viktigt att kunna se sin kommande avloppsrenovering som en investering i sina barns och barnbarns framtid.

Det är lätt att fastna i förutfattade meningar utifrån hur de flesta brukar reagera och tycka.

BE_VAK12_s.JPG

/Björn Eriksson
Redaktör Avloppsguiden

________________________________________________________

Funderar ni på att arrangera en avloppsdag för att ge tillsynsarbetet en "push"?


Avloppsguiden kan hjälpa er genom att:
- bistå er i planering, arrangemang och marknadsföring
- förmedla kontakter mellan er och branschen
- i vår monter informera fastighetsägare om vägen från planering till färdigt avlopp
- hålla föredrag om till exempel olika tekniker för enskilda avlopp
- tillhandahålla och distribuera infomaterial till fastighetsägarna

Medlemmar i AVloppsguiden har 25 % rabatt.

avloppslordag-450-px-webb.jpg

Kontakta VD Mattias Mattsson
0583-406 78

Se bifogad fil