AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

VA-teknik för stad och land

Nu är programmet för Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars i Norrköping klart.
Programmet som pdf

Hela delseminariet om små avlopp den 16:e mars vigs åt teknik enligt devisen Så funkar det! Närmare bestämt – Så fungerar bra … markbaserad rening, fosforavlastande teknik, minireningsverk och källsorterande teknik.

Varje tekniktyp har sina egna specifika frågeställningar men under teknikgenomgångar fokuserar vi på följande: 

- Vad är viktigt för att tekniken ska fungera bra?
- Viktigt att veta vid prövning inför tillstånd?
- Viktiga konrollpunkter vid tillsyn?
Vi tar hjälp av Norrköpings bygg- och miljökontor som agerar frågeställare under passen.

Under fredagen den 17:e mars har vi avsatt ca en timme åt miljö- och energidepartementet och Havs- och vattenmyndigheten för att berätta vad som är på gång på nationell nivå.

Inga Herrmann från Luleå tekniska universitet talar utifrån två HaV-projekt. Det kommer att handla om fosforavskiljning och bakteriereduktion i markbäddar och fosforfilter. Hon kommer även in på frågan om provtagning av små avlopp.

Avslutningsvis berättar tre representanter från VVS-fabrikanternas råd om hur de förbereder sig för att möta eventuella krav på certifierade installatörer och återkommande kontroller.

Hoppas vi ses på Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping!