AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Så fungerar bra minireningsverk - föredrag på Vatten Avlopp Kretslopp

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopps första dag, den 16 mars, hålls ett teknikpass i delseminariet för små avlopp. Vi kommer att fokusera på vad som krävs för att olika tekniker för små avlopp ska fungera bra.

erjo_bilde_2_webb.jpg
Erik Johannessen, COWI, har över
20 års VA-erfarenhet och 10 års
erfarenhet av forskning och upp-
följning av minireningsverk.

Erik Johannessen kommer att prata om vad som krävs för att minireningsverk ska fungera bra. Han är seniorkonsult på COWI i Norge samt Affiliate Assistant Professor vid University of Washington, Seattle, USA. 

Erik har bl a följt upp funktionen hos 900 minireningsverk i drift i det så kallade Morsa-projektet. I sin forskning har han fördjupat sig ibland annat i driften och underhållets betydelse för minireningsverkens funktion och utveckling av provtagningsmetodik och surrogatparametrar för funktionsmätning. Hans doktorsavhandling vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet rörde optimering av fosforreduktion i enskilda avlopp. Han har även utrett slamproduktion i slamavskiljare.

Erik är ansvarig för det norska VA-miljöblad om minireningsverk som beskriver olika typer av och tekniker för minireningsverk. Avsikten med miljöbladen är att ge vägledande normer för tekniska lösningar och arbetssätt.

Vatten Avlopp Kretslopp äger rum i Norrköping 16-17 mars 2017
Till konferensens webbplats