AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

HaVs förslag på remiss

Miljö- och energidepartementet skickar HaV:s förslag på en bred remiss. Departementet vill ha synpunkter på förslagen och underlagsmaterialet senast den 1 maj 2017. 

Vi på VA-guiden hoppas att konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kan underlätta remissrundan då vi har avsatt tid för såväl miljö- och energidepartementet och HaV i programmet om små avlopp den 17 mars.

Remiss HaVs rapport regler små avloppsanläggningar (följebrev) 

HaV:s underlag:

Tydligare regler för små avloppsanläggningar – Författningsförslag för avloppsanläggningar upp tom 200 pe 

Konsekvensutredning av förslag på nya regler för små avloppsanläggningar

Förtydligande från HaV

"Till rapporten ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar”

Hänvisningen i 12 a § har blivit fel.

I 12 a § finns en hänvisning till att det enligt X § är förbjudet att släppa ut urin, renat eller orenat toalettavloppsvatten i mark, grund- eller ytvatten vid områden som är känsliga för utsläpp av toalettavloppsvatten. Paragrafhänvisningen har blivit fel och ska inte vara till X § utan till Z §.

Om undantag har medgivits från förbudet att släppa ut toalettavloppsvatten eller urin inom känsliga områden i första stycket 12 a § så är vår avsikt att kravet enligt 16 e § andra stycket ska gälla. Enligt 16 e § ska den förväntade reduktionen av totalfosfor ska vara minst 90 % om utsläppet sker inom ett område som är känsligt för utsläpp av toalettavloppsvatten.

Vi har skrivit att förslaget ska börja gälla den 1 januari 2017, ett datum som redan har passerat. Om regeringen beslutar sig för att gå vidare med förslagen kommer de att börja gälla tidigast i slutet av 2017. Först ska rapporten remitteras, därefter ska regeringen ta ställning till förslagen igen, utifrån inkomna remissynpunkter. Det är viktigt att notera att vår rapport är ett förslag och tills dess att regeringen meddelar annorlunda är det nuvarande regler som gäller.” 

Apropå att svara på remiss tipsar departementet om ett läsvärt PM från Regeringskansliet, Svara på remiss - hur och varför