AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Juridik och teknik 5-6 april i Karlstad

Nu är inbjudan och programmet spikat för två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten den 5-6 april i Karlstad. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Ämnen som tas upp under utbildningen: 

  • Risker och påverkan från små avlopp
  • Tekniker för avloppsrening – minireningsverk, markbaserad teknik och markretention
  • Kretslopp och BDT-avloppens risker och skyddsbehov
  • Underlag inför rimlighetsavvägningar
  • Att skriva beslut – rättssäkerhet när myndigheten ställer krav
  • Tips och råd om miljökontorens arbetssätt

Inbjudan och anmälningsformulär

Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala, står för ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv. 

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, anlägger juristens perspektiv.

Maria Hübinette, Kungälv kommun, ger handläggarens perspektiv.