AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

HaV utlyser medel till projekt för små avlopp

  • 2017-02-07
  • Källa: HaV

Liksom tidigare år utlyser Havs- och vattenmyndigheten medel för utvecklingsprojekt inom små avlopp. Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap samt bidra till utvecklingen av metoder som gör det möjligt att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

Ansök senast fredag den 3 mars

Utlysningen riktar sig främst till universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag, intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser. Fastighetsägare, samfällighetsföreningar och VA-huvudmän kan inte ansöka om bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar.

Mer information hos HaV