AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Så kan myndigheter bedöma lagom kostnad för enskilt avlopp

jonas-christensen-225x300.jpg
Jonas Christensen föreläser om
rimlighetsavvägningar på Vatten Avlopp Kretslopp 17 mars.

Föredraget ”Rimlighetsavvägningar enligt miljöbalken” hålls den 17 mars med miljöjurist Jonas Christensen. Hur mycket en enskild avloppsanläggning får kosta är en avvägning mellan kostnad och miljönytta. Denna avvägning har t ex domstolarna ofta svårt att göra. Jonas kommer att ge oss utgångspunkterna för rimlighetsavvägningen, och hur myndigheter ska tänka när man tillämpar 2 kap. 7 § miljöbalken. Vi kommer även att fråga Jonas hur han anser att de allra fattigaste fastighetsägarna bör hanteras.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sedan 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik där han främst utbildar kommunala miljönämnder och förvaltningar. Jonas är VA-guidens juridiske expert och har lång erfarenhet av juridiken kring små avlopp.

Vatten Avlopp Kretslopp 16-18 mars i Norrköping