AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Regeringen tillsätter VA-utredning

Utredningen fokuserar på tre områden:

  1. Små avlopp - åtgärdstakt och kretslopp
  2. Flexiblare LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
  3. Central tillsynsmyndighet

När det gäller små avlopp vill Regeringen se förslag för att öka åtgärdstakten av dåliga små avlopp samt hur näringsämnena från små avlop kan komma till nytta.

Regeringen är tydlig med att man vill öka flexibiliteten i LAV så att kommunen inte automatisk måste ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde.

Utredningen ska också ge förslag på central tillynsvägleande myndighet. Regeringen hänvisar till HaV och menar att det saknas lokal tillsyn och att det därför behövs tydligare stöd och vägledning till kommunerna i frågan.

Anders Grönvall, kommunpolitiker och vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun, är utsedd till särskild utredare. Utredningen pågår till den 28 februari 2018.

Regeringens pressmeddelande från 11 maj

"Mer behöver göras för att åtgärda att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. Regeringen tillsätter nu en utredning som får ett tredelat uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn."