AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Sju projekt om små avlopp får pengar av HaV

För fjärde året i rad delar Havs- och vattenmyndigheten ut pengar till projekt som kan bidra till att minska utsläppen från små avlopp.

Under 2017 (och i vissa fall 2018) ska projekt inom dessa områden genomföras:

  • Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar (Luleå tekniska universitet)
  • Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, komplettering (RISE)
  • Reningskapacitet av patogener och långsiktig rening av övergödande ämnen i biokol (SLU)
  • Reduktion av organiska substanser i infiltrationsanläggningar (Umeå universitet)
  • Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner – en kunskapssammanställning (RISE)
  • Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar (Hans Sörqvist Byggnadsteknik och Arkitektur)
  • Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar (RISE)

Läs mer om projekten och utlysningen på HaVs webbsida

Se även tidigare rapporter:

Projekt i 2016 års utlysning

Rapporter från 2015 års utlysning

Rapporter från 2014 års utlysning

HaVs rapportarkiv om små avlopp