AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Enskilt avlopps-buss i Norrtälje i sommar

Norrtälje-kommun-150-px-webb.jpg

 

 

Bygglov och VA-bussen rullar i Norrtälje kommun.
I sommar höjer Norrtälje kommun åter servicenivån till fastighetsägare som har funderingar kring bland annat enskilt avlopp och bygglov.

Under sommaren är trycket på bygg- och miljökontoret hårt eftersom både fastboende och många fritidsboende har funderingar kring den egna avloppsanläggningen och stora som små byggprojekt. För att möta upp invånarnas behov av information och råd kommer de även denna sommar resa runt i kommunen med sin Bygglov och VA-buss.

Under fyra veckor i juli kommer handläggare från bygg- och miljökontoret besöka fyra orter i kommunen för att på plats svara på frågor om eget VA, torr toalettlösning, bygglov, ritningar, förhandsbesked, strandskydd, anmälningspliktiga åtgärder, marklov, rivningslov, och värmepump. All information om Bygglov och VA-bussen finns på www.norrtalje.se/byggbussen

byggbussen-Norrtälje450-px-webb.jpg

Bygglov och VA-bussen – från idé till succé!

Förra året var Bygglov och VA-bussen ett test, som blev succé direkt med runt 1 000 besökare. Det här spred sig dessutom till flera andra kommuner i landet som hörde av sig och ville veta mer om hur vi jobbat med detta.

Bygglov och VA-bussen 2017

Mellan den 4 och 28 juli 2017, tisdag-fredag mellan kl. 10-15, kommer bussen att besöka samma plats samma veckodag enligt följande schema:

Tisdag (4, 11, 18 och 25 juli) - Rimbo vid busstorget

Onsdag (5, 12, 19 och 26 juli) - Hallstavik vid köpcentrumet

Torsdag (6, 13, 20 och 27 juli) - Älmsta vid Ica

Fredag (7, 14, 21 och 28 juli) - Bergshamravägen mitt emot Preem-macken

Till bussen är alla välkomna för att träffa personal på plats och få svar på sina frågor.

För mer information kontakta:

Anna Keskitalo, enhetschef bygglovenheten. anna.keskitalo@norrtalje.se, 0176-710 00.