AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Projektet om funktion i markbaserade anläggningar fortsätter

  • 2017-06-08
  • Källa: RISE

Det finns platser kvar för miljökontor att haka på andra omgången av projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält som är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med fortsättningen är att utöka underlaget av observationer.

Närmast för handen ligger att fastställa deltagande kommuner och boka tid och plats för startmöte. Projektet siktar på att ha detta klart innan midsommar.

Avloppsguidens Björn Eriksson har stämt av med Maja Englund som nybliven projektledare vid RISE (enheten för jordbruk och livsmedel). Maja har tidigare arbetat i Örebro kommun och varit ordförande för Avloppsguidens användarförening.

Det finns alltså platser kvar i projektet?
– Ja vi har en lista med kommuner som anmält att de är intresserade men det finns även rum för några fler. Det är ju bra att få geografisk spridning.

Skiljer sig upplägget jämfört med det förra projektet?
– Nej inte för projektdeltagarna. Projektet som sådant är till viss del nedbantat i jämförelse med det förra men vi bygger vidare på det arbete och underlag som det tidigare projektet tog fram. Det viktigaste är att få in fler observationer.

Så i korthet, hur går det till?

  1. Spika projektdeltagare före midsommar
  2. Starmöte efter semestern
  3. Genomföra besök under hösten 2017
  4. Projektredovisning under våren 2018

Det var ju stort intresse för projektet den 15 mars i Norrköping. När kan vi ta del av projektrapporten?
– Vi sitter och slutjusterar några saker som Havs- och vattenmyndigheten påpekat men det är inga stora grejer. Så den borde komma ut inom kort. 

Vad vill du säga till den inspektör som läser detta och funderar på att haka på?
– Jättekul! Stäm av med kollegor och chefen. Ring eller maila sedan till mig. Det som är viktigt just nu är som sagt att spika vilka kommuner som deltar samt tid och plats för startmötet. Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig.

Maja betonar att de kommuner som fått grönt ljus kan börja förbereda sig direkt tack vare underlaget från förra projektet. Man behöver inte vänta till startmötet för att boka och bekanta sig med utrustning och checklistor.

Projektet kommer att få en egen hemsida hos Avloppsguiden med projektdeltagarna som målgrupp. Tills den har uppdaterats finns den tidigare som bakgrund Funktion hos markbaserade anläggningar i fält

Kontaktuppgifter

Maja Englund, projektledare vid RISE - enheten för jordbruk och livsmedel
E-post: maja.englund (a) ri.se
Tel: 010-516 69 30
Box 7033, 750 07 Uppsala