AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Film: Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne i anläggnings olika delar. Mikael ordar om nedbrytningen av organiskt material, kväverening samt kort om fosforrening och avdödning av smittämnen. Han tar även upp frågor om skötsel så att mikroberna kan fortsätta att rena avloppsvattnet.

Filmen är producerad av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.

Filmen Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Fler filmer finns i VA-guidens filmbibliotek

Pell_MB.jpg